Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

Mi Moravia s.r.o., IČO 242 79 951, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192568

a/nebo

Mi Bohemia s.r.o., IČO 291 38 949, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203139

a/nebo

Beryko s.r.o., IČO 028 52 152, se sídlem Na Roudné 1162/76, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29637

a/nebo

Bon Vision s.r.o., IČO 053 23 533, se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261917

a/nebo

Ranura s.r.o., IČO 019 09 151, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 35033

 

Kontaktní údaje: osobniudaje@xiaomi-czech.cz

(společně dále jen “Správce” nebo „my“)

 

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 

Účely zpracování:

 

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a při registraci uživatelského účtu nebo během objednávkového / rezervačního procesu, pro účely zpracování objednávek a rezervací, včetně vyhodnocování prodejních výsledků.

 

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v databázi zákazníků, případně i manuálně.

 

 

 

Právní základ:

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vaší registrace uživatelského účtu, objednávky či rezervace.

 

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, avšak nezbytné pro vytvoření objednávky či rezervace zboží.

Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

 

Zpracovatelé:

 

Zpracovávat Vaše osobní údaje budou naši zaměstnanci a zaměstnanci naší spřízněné společnosti Witty Trade s.r.o. (IČO 248 45 353, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Další příjemci:

 

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti) nebo převezmou závazek mlčenlivosti na základě smlouvy.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

 

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání obchodní činnosti Správce, nebo pokud neodvoláte

 

Jaká máte práva?

 

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů, na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud o to požádáte na kontaktní adrese Správce nebo bude ukončena jeho obchodní činnost), popřípadě na omezení zpracování (pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo budete požadovat omezení zpracování místo výmazu osobních údajů).

 

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).